ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
Ahlâkımı öğreniyorum
Ahlak Nedir İslamda Temizlik Doğru Olmak
İyi İnsan Olmak İslam Sevgi Dini Kul Hakkı
Hoşgörülü Olmak Yardımlaşmak Sözünde Durmak
Adaletli Olmak Özverili Olmak Sorumluluk Bilinci
Cömert Olmak Saygılı Olmak Bencil Olmamak

Ahlâk Nedir ve Ahlâklı İnsan Kimdir

Ahlâk ya da huy, insanda var olan ve onun davranışlarına yön veren duygu ve düşüncelerdir. Bu duygu ve düşünceler, iyi davranışlar şeklinde ortaya çıkabileceği gibi kötü davranışlar biçiminde de ortaya çıkabilir. Ahlâklı olmak en genel anlamda şöyle tanımlanabilir: "İnsanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması; çirkin, yanlış ve kötü olan davranışlardan uzak olmasıdır."

Kavram olarak ahlâkın ya da huyun hem olumlu hem de olumsuz tarafı vardır. Olumlu anlamda güzel davranışlı ve iyi huylu kimseler için ahlâklı denir. Huysuz olan ve kötü davranışlara sahip kimseler için de ahlâksız nitelemesi kullanılır. Ahlâk kelimesi yalnız başına kullanıldığında genellikle olumlu bir anlam kastedilir.

Güzel ahlâk sahibi olmak İslâm dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlâklı insanlar olmaları içindir. İslâm dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanların en güzel huylusu Hazreti Muhammed (aleyhisselam) için Kur'an-ı Kerim'de "Sen elbette yüce bir ahlâka sahipsin." (Kalem Suresi, 4. ayet) buyrulmuştur. Peygamberimiz (aleyhisselam) de "Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur. Hazreti Aişe'ye Hazreti Peygamber'in (aleyhisselam) ahlâkı sorulduğunda "Onun ahlâkı Kur'an'dı." şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla davranışlarda Peygamber Efendimiz (aleyhisselam) örnek alındığında en güzel ahlâk prensipleri hayata geçirilmiş olur.

İslâm ahlâkının temelinde Allah'ın emir ve yasakları vardır. Ahlâk, güzel davranışları yapıp bunları birer huy hâline getirmeye; kötü davranışlardan uzak durup kendini korumaya çaba göstermektir. Ahlâklı insan da güzel davranışlarla kendini geliştirip kötü davranışlardan uzak durmaya çalışan insandır. Dinimize göre ahlâk ile iman birbirinin tamamlayıcısıdır. Çünkü ahlâkî ilkelere boyun eğmek ve yasaklardan kaçınmak imanın gereğidir.

Güzel ahlâk hem insanın bizzat kendisine hem de içinde yaşadığı topluma çok büyük faydalar sağlar. Toplumsal huzur ve güvenin oluşması, insanların mutlu olması, iyi geçinme, sevgi, saygı gibi olumlu sonuçlara ancak güzel ahlâklı insanlar sayesinde ulaşılır.


Övülen ve Güzel Görülen Davranışlardan Bazıları

Adalet
Ağırbaşlılık
Alçak gönüllülük
Ana babaya iyilik
Bağışlayıcı olmak
Başkaları hakkında
Olumlu düşünmek
Cesaret
Cömertlik
Çalışkanlık
Doğruluk
Dostluk
Fedakârlık
Güven
Hoşgörü
İtidal (denge)
İyi niyetli olmak
İyilik
Kanaat
Kardeşlik
Kusurları ve hataları
Örtücü olmak
Misafirperverlik
Nezaket
Özverili olmak
Sabır
Saygı
Selamlaşmak
Sevgi
Sorumluluk
Şefkat
Şükür (nimetlere ve iyiliklere
Teşekkür etmek)
Temizlik
Yardımlaşma


Yerilen ve Çirkin Görülen Davranışlardan Bazıları
Acımasızlık
Aç gözlülük
Alaycılık
Aldatmak
Arabozuculuk
Bencillik
Cahillik
Cimrilik
Dedikoduculuk
Emanete hıyanet
Hakaret etmek
Hırsızlık
Hilecilik
İftira
İkiyüzlülük
İnatçılık
İsraf
Kabalık
Kıskançlık
Kibir
Kin
Korkaklık
Küskünlük
Lakap takmak
Öfke
Riya (gösteriş)
Sövmek
Tembellik
Yalan
Zulüm
spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer