ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
çocuklara nasıl davranmalıyız

Çocuklara Nasıl Davranmalıyız

Çocuklara davranış husûsunda anne-babalar zaman zaman hatâya düşebilmektedirler. Meselâ herhângi bir mes'elede hep haksız görülen taraf çocuklar olmaktadır. Oysa onlardaki gerek noksanlık, gerekse olgunlaşma, anne-babaların eğitimlerinin bir aynasıdır. Tıpkı bir san'atkârın yaptığı eserde hünerini sergilemesi gibi. Yâni güzel bir eser de, çirkin bir eser de san'atkârına âittir. Bu vesîleyle İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri'nin anne-babalara yaptığı şu tavsiyelerini arz etmek istiyorum:

* Anne ve Baba evladının doğumu ile sevinmelidir. Nitekim, Hazret-i Habîb-i Ekrem -sallallâhü aleyhi ve sellem- buyurmuştur ki: "Çocuk dünyada sürûr, âhirette nûrdur."
* Kız çocukları ile daha fazla mutlu olmalı, onlara hürmet etmelidir. Zîrâ, kız çocuğunda ayrı bir hayır vardır. Nitekim Hazret-i Habîb-i Ekrem -sallallâhü aleyhi ve sellem- buyurmuştur ki: "Kadının bereketlisi, ilk çocuğu kız olandır. Zîrâ, ben Hak Teâlâ'dan yükü olmayan evlat istedim, bana kızlar ihsân eyledi."
* Çocuğuna güzel bir ad vermelidir.
* Yedinci gününde veya sonra akîka niyeti ile kurban kesip, onu insanlara takdim etmeli veya pişirip yedirmelidir.
* Doğumun yedinci gününde veya on yaşına kadar oğlunu sünnet ettirmelidir.
* Oğlu veya kızı altı yaşına geldiklerinde onlara Kur'ân-ı Kerîm, din âdâbı ve farzları öğretmelidir.
* Oğluna okuma-yazma, atıcılık, yüzme ve geçerli bir sanat öğretmelidir. Zîrâ eskiler: "Sanat, fakirlikten emniyettir." derlerdi.
* Kızına yemek pişirmeyi, dikiş dikmeyi ve ev işlerini öğretmelidir.
* Bütün çocuklarına süs, ihsân ve hediyelerde eşit davranmalıdır.
* Turfanda meyveyi önce kız evladına vermelidir. Çünkü, onların yürekleri daha yumuşak ve daha zayıftır.
* Çocuklarını şefkatle kucaklayıp, esirgeyerek okşamalıdır.
* Çocuklarına gayet merhametle muâmele etmelidir.
* Onlarla oynayıp, güler yüzle sohbet etmeli, gönüllerini almalıdır.
*Onlara bedduâ etmeyip, hayır duâ etmelidir. Zîrâ, bedduâ fakirlik sebeplerindendir. Bazen öyle olur ki, anne-baba tarafından yapılmış bedduâ kabul olunarak insan kendi çocuğuna farkına varmadan zarar vermiş olur.
* On yaşına varan çocuklarını (oğlan ve kız), ayrı döşeklerde yatırmalıdır.
* Evlilik çağına ulaşan çocuklarını rızâları ile evlendirmelidir.
* Evlâdının güç yetiremeyeceği hizmeti emretmemelidir. Ki, âsi olmalarına sebep olmasın.
* Evlâtlarına kendi yediklerinden yedirmeli, kendi giydiklerinden giydirmelidir.
* Kimsenin evlâdına kötülük düşünmemelidir. Tâ ki, yapmak istedikleri kötülük, bir müddet sonra kendi başına gelmesin!..


(Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme'den)

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer