ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
güncel konular

Mushaf Abdestsiz Tutulabilir mi?

Sual: Bir Müslüman Mushafı abdestsiz tutabilir mi?
Cevap: Peygamber efendimiz, Bekara suresinin, (Hayzdan temizleninceye kadar kadınlarınıza yaklaşmayın) mealindeki 222. âyeti ile, Vakıa suresinin, (Kur'an-ı kerime temiz olanlardan başkası dokunamaz) mealindeki 79.âyet-i kerimesini açıklayarak buyuruyor ki:

(Kur'ana ancak hadesten [abdestsizlikten, cünüplükten, hayz ve nifastan] temiz olan el değdirebilir.) [Nesai]
(Hayzlı ve cünüp olan, Kur'andan bir şey okuyamaz.) [Tirmizi]
(Cünüp ile hayzlıya mescide girmek helal olmaz.) [İbni Mace]
(Hayzlı kadın namaz kılamaz.) [Ebu Davud]

Bütün fıkıh kitaplarında da Kur'an-ı kerime cünüp ve abdestsiz iken dokunulamayacağı, cünüpken de okunamayacağı bildiriliyor.

(Merakıl-felah) haşiyesi ve bunun tercümesi olan (Nimet-i İslam) kitabında diyor ki:
Cünüp, namaz kılamaz, Kur'an-ı kerim okuyamaz, Mushafa ve âyetlere dokunamaz, mescide, camiye giremez. Kâbe'yi tavaf edemez. Abdestsiz olarak da namaz kılamaz, tavaf edemez ve Mushafı tutamaz, yani bir âyet bile olsa, abdestsiz Mushafa el süremez.

Hayz ve nifaslıya yasak olanlar
19'cuların bâtıl dininde olanlarla, bazı mezhepsizler, kadın özel hallerinde, yani hayzlı ve nifaslı [lohusa] iken (Namaz kılar, oruç tutar ve Kur'an okur, bunu kadınların iyiliği için yapıyoruz) diyorlar. Hasta kadına bunları yaptırmak iyilik mi? İyilik, Allah'ın ve Resulünün emri ne ise ona uymaktır. Allahü teâlâ, (Bir işte anlaşmazlık olursa o işi Kur'ana ve sünnete arz edin), (Resulüm Kur'anı açıkla), (Bilmiyorsanız âlimlere sorun) buyuruyor.

Bu emirlere göre hayzlı, nifaslı şunları yapamaz
1- Namaz kılamaz.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hayzlı kadın namaz kılamaz.) [Buhari, Müslim]

(İstihazalı [özürlü], hayzı bitince yıkanır, namazını kılar, orucunu tutar.) [Darimi]

Aşağıdaki hadis-i şerifler de, istisnalar hariç, hayzın da cünüplük gibi olduğunu göstermektedir:

(Hayzlı ile cünübe rahmet melekleri yaklaşmaz.) [Nesai] (Hayz bittikten sonra ve sebepsiz guslü geciktirenlere rahmet getiren meleklerin yaklaşmadığı bildirilmiştir.)

(Hayzlı ile cünüp kadının saç diplerine su ulaşıyorsa, guslederken örgülerini çözmesi gerekmez.) [Ziya el Makdisi, Hattâbi]

Resulullah efendimiz, hanımına, (şu seccadeyi getir) dedi. O da, ben hayzlıyım deyince, (Hayzın elinde değil ya) buyurdu. (Müslim) [Demek ki hayzlıya bazı yasaklar var.]

2- Oruç tutamaz.
Hadis-i şerifte, (Hayzlı iken tutulamayan oruçlar kaza edilir, kılınmayan namazlar affolur) buyuruldu. Hayz veya nifas sebebiyle Ramazanda oruç tutmayan kadınların öteki Ramazana kadar kazalarını geciktirebilecekleri de Resulullah efendimiz tarafından bildirildi. (Buhari, Müslim)

3- Kur'an okuyamaz.
Hadis-i şerifte, (Hayzlı ve cünüp, Kur'an okuyamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

4- Mushafa el süremez.
(Kur'ana temiz olanlardan başkası dokunamaz) mealindeki [Vakıa 79] âyeti açıklayan Allah'ın Resulü buyurdu ki:
(Kur'ana ancak [hadesten] temiz olan dokunabilir.) [Nesai]

Abdestsiz iken bile Mushafa dokunulmaz. (Dürer ve bütün fıkıh kitapları)

5- Camiye giremez.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Cünübe ve hayzlıya mescide girmek helal olmaz.) [İbni Mace]

(Hayzlı, duaları okur, ancak musallaya [namaz kılınan yere] girmez.) [Buhari]

6- Tavaf edemez.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hayzlı Beytullahı tavaf edemez, ancak veda tavafı affedilmiştir.) [Buhari]
(Tavafta namaz gibi abdestli olmak lazımdır.) [Tirmizi]

7- Cima edemez.
Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: o, bir rahatsızlıktır. Hayz halindeki kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit de, Allah'ın size emrettiği yerden yaklaşın.) [Bekara 222]

Yahudiler hayzlı ile bir odada oturmaz, beraber yemek yemezdi. Eshab-ı kiram hayz halini sorunca Resulullah efendimiz, bu âyeti okuyup, (Cima hariç, her şeyi yapabilirsiniz) buyurdu. (Müslim)

Bir dinde reformcu, (Kadın, özel halinde Namaz ve oruç hariç, birçok ibadeti yapabilir, mesela Kur'an okuyabilir, mescide girebilir, tavaf yapabilir. Bu konular, çoğunluğa rağmen birer müctehid olan İbni Kayyım [İbni Teymiye'nin talebesi], zahiri fırkasından İbni Hazm ve felsefeci İbni Rüşd bunlara cevaz vermiştir) diyor. Bu üç kişinin hiçbiri Ehl-i sünnet değildir. Böyle konuşmaları dinde senet olmaz.

Sual: Naylon ile kaplanmış olan Mushaf, abdestsiz tutulabilir mi?
Cevap: Naylon kapağa yapışık halde değil ise, naylon Mushafın kılıfı olmuş demektir, abdestsiz tutulabilir. Yani kılıf şeklinde ise tutulur, cilt kapağına yapışık ise tutulmaz.

Sual: Arapça yazılar abdestsiz tutulur mu?
Cevap: Âyet değilse, sadece Arapça yazılar ise abdestsiz tutulur.

Sual: Kur'anı abdestsiz olarak alıp okuyabilir miyiz?
Cevap: Ezbere veya elimizi dokunmadan bakarak okuyabiliriz.
Dokunarak okumak her mezhepte böyledir. Okuması değil dokunması haramdır.

Sual: Kur'an-ı kerim teyp kasetlerini de abdestli mi tutmalıyız?
Cevap: Evet.

Sual: Abdestsiz elifcüzü tutulur mu?
Cevap: Evet, tutulur.

Sual: Çocuğum Mushafı abdestsiz getirince bana günahı olur mu?
Cevap: Olmaz. Fakat abdestli tutmaya alıştırmalıdır!

Sual: Arapça kitapları ve sureler bulunan CD'leri abdestsiz birine veya gayrimüslime vermek uygun mu?
Cevap: CD'lere Kur'an-ı kerim alınmışsa abdestsiz tutulmaz. Ama Arapça kitapları abdestsiz tutmak caizdir. Kitabı tutmak caiz olduğu gibi CD'sini de tutmak caizdir. İhtiyaç varsa gayrimüslime de verilir. Ama Mushafı vermek uygun değil.

Sual: Namaz kitabı gibi içinde âyet-i kerime olan kitapları abdestsiz tutmak ve okumak caiz midir?
Cevap: Evet caizdir, fakat âyetlere el ile dokunmamak gerekir.

Sual: İçinde âyet yazılı olan tabağı kullanmak ve abdestsiz olarak tutmak caiz midir?
Cevap: Abdestsiz olarak dışından tutulabilir; fakat abdestsiz âyet-i kerimeye el sürülemez. Bu tabakla bir şey yemek de uygun olmaz, süs olarak kullanılabilir.

(Mehmet Ali Demirbaş)

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer