ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
sevgili peygamberim sâllâllahü aleyhi ve sellem
Doğduğu Çevre Ailesi Doğumu Çocukluğu
Gençliği Evliliği ve Çocukları İlk Vahiy
Vahyin Duyurulması Uygulanan Baskılar İslâmın Anlatılması
Taif'e Yolculuk İsra ve Mirac Medine'ye Hicret
Medine Faliyetleri Medine Dönemi Mekke'ye Dönüş
Veda Hutbesi Vefatı Daha Fazlası...

Doğduğu Çevre
Peygamberimiz (aleyhisselâm) Arabistan Yarımadası'ndaki Mekke şehrinde doğmuştur. Arabistan; Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği yerde, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yer şekilleri dağlar, vadiler, geniş çöller ve çöllere hayat veren vahalardan oluşur. Arabistan'da coğrafî şartlar ve iklim özellikleri sebebiyle hayat oldukça zorludur.

Arap Yarımadası kurak bir iklime sahiptir. Yarımadanın genelinde yazlar çok sıcak ve yağışsız geçer. Bu nedenle yarımadada kurak iklime dayanıklı bitkiler yetişir. Akarsu yataklarında da çoğu zaman su bulunmaz.

Arabistan'da, İslâm gelmeden önce birçok devlet kurulmuştu. Hepsi de farklı Arap kabilelerinin kurduğu devletlerdi. Bunun yanında yerleşik hayata geçemeyen; mevsimlere, iklim şartlarına göre yer değiştiren göçebe kabileler de vardı. Güç şartlarda hayatlarını sürdürmek ancak kabile içindeki yardımlaşmayla mümkündü. Kabilelerde birlik, kan bağına dayanıyordu. İçlerinden birine yapılan saldırı kabileye yapılmış kabul ediliyor, kabilenin haklı veya haksız olmasına aldırmadan intikam peşinde koşuluyordu. Kabileler arasında çıkan savaşların çoğu da bu yüzdendi.

Yarımadanın büyük çoğunluğunu Araplar oluşturuyordu. Bunun yanı sıra Arabistan'a farklı zamanlarda gelerek yerleşen bazı Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Bu iki grubun dışında esir ve köle olarak getirilen farklı milletlerden insanlar da vardı.

Ticaret, yarımadanın en önemli geçim kaynağıydı. Birçok yere kervanlar gidip gelirdi. Şam-Yemen ticaret yolu o bölgedeki en işlek olanıydı. Peygamberimizin (aleyhisselâm) doğduğu Mekke şehri de bu yol üzerindeydi. Yarımadanın en önemli merkezlerinden biri olan Mekke, Araplar için haccı ve ticareti simgeliyordu. Araplar hac için Mekke'ye gelerek Kâbe'yi tavaf ediyorlar, inandıkları putları ziyaret ediyorlardı. Hazreti İbrahim'den (aleyhisselâm) itibaren Araplarda da tek ilâh inancı vardı. Zaman geçtikçe Allah'a yakınlaşmak amacıyla yaptıkları putlara tapmaya başladılar. Her şeyi putlardan istiyorlar, onlara kurbanlar kesip dualar ediyorlardı. Böylece ilâhî kaynaklı dinden tamamen uzaklaşmış, yanlış yollara sapmış oldular. Ahirete inanmıyorlar, bu yüzden de hiçbir kötülüğü yapmaktan kaçınmıyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar, güçlüler zayıfları eziyor, akrabalık ve komşuluk haklarını gözetmiyorlardı. İçki içiyor, kumar oynuyorlardı. Kadınlara kötü davranıyorlar, zor kullanarak başkalarının mallarına el koyuyorlardı. İnsanları kaçırıp esir olarak satıyorlardı. Sürekli birbirleriyle savaşarak kan döküyorlardı.

Mekke ayrıca bir panayır merkeziydi. Mekke'de yılın çeşitli vakitlerinde panayırlar düzenlenirdi. Yarımadanın dört bir tarafından Araplar bu panayırlara gelirler, burada alışveriş yaparlar, şiir yarışmaları düzenleyerek yeteneklerini sergilerlerdi. Beğenilen şiirler Kâbe'nin duvarına asılırdı. O dönemlerde Araplarda okuma yazma bilenlerin sayısı çok düşüktü.

Arapların arasında sayıca az da olsa Hazreti İbrahim'in (aleyhisselâm) dinine göre yaşayanlar vardı. Hanif adı verilen bu kimseler Allah'a inanıyorlar, putlara tapmıyorlar, yalnız Allah'a ibadet ederek ve kötülüklerden uzak durarak yaşamlarını sürdürüyorlardı.
spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer