ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
hacivat ile karagöz

Hacivat ile KaragözHacivat ile Karagöz Türklerin gölge oyunudur. Osmanlı Devletinin kuruluş zamanında Bursa'da ortaya çıkışı efsaneleşmiştir. Evliya Çelebi seyâhatnâmesinde Karagöz ve Hacivattan bahsetmektedir.

Karagöz halk adamını, Hacivat bilgiç ve kibar grubu temsil eden iki zıt karakterdir. Devletin sınırları içinde yaşayan ve İstanbul'da yaşayan tipler de özellikleriyle oyunda yer alır: Tuzsuz Deli Bekir, Zenne (Kadın kılığındaki erkek), Çelebi, Arnavut, Laz, Acem.

Deve derisinden yapılan figürler, resimler hayalci adlı oynatıcı tarafından mum ışığının önüne konmasıyla oynatılır. Yardakçı diye anılan kişi de ona yardım eder. Süresi seyircinin ilgisine ve oynatıcının yeteneğine göre değişir.

Konuşma, konu, bitiş bölümleri vardır. İlk bölümde olay, karakterler özel ezgileriyle tanıtılır. Karagöz ile Hacivat söz yarışına girişirler. Fasıl terimi ana olay için kullanılır. İş arayan, sorunla karşılaşan Karagöz'ün güç duruma düşmesi ve Hacivat'ın yardımıyla kurtulmasıdır. Bitişte ise "sürç-i lisan ettikse af ola" denilerek özür dilenir, gelecek oyunun adı, yeri söylenir.

Oyunlarda Karagöz Karakteri: Okumamış, halk diliyle konuşan, eğitimli kişilerin (Hacivat, Çelebi, ve diğerleri.) Arabca ve Farscadan alınan kelime ve kurallarla dolu olan sözlerini anlamayan, anlamını bilmediği ya da bilmezden geldiği yabancı kelimelere ters anlamlar yükleyen birisidir. Her şeye burnunu sokan, özü sözü bir, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve "patavatsız" birisi olan Karagöz'ün başı bu özelliği nedeniyle sık sık belaya girer. Karagöz'ün sık sık belaya giren başı, bu belalardan genellikle Hacivat'ın devreye girme-siyle kurtulur. Gücü yeten herkesin aşağıladığı Karagöz, en zor durumlarda dahi neşesini kaybetmez. Ne iş olursa yapan Karagöz, bu işlere de genellikle Hacivat'ın yardımıyla girer.

Oyunlarda Hacivat Karakteri: Karagöz'ün tam tersi bir tiptir. Mürekkep yalamış olan Hacivat, Arabca ve Farsca da geçen kelime ve kurallarla dolu olan medrese (üniversite) dilini konuşur. Her çeşit bilim ve sanattan az biraz anlayan Hacivat, görgü kurallarına uygun davranır ve her zaman kişisel çıkarlarını ön planda tutar. Herkesin nabzına göre şerbet vermesini iyi bilir. Genellikle aracılık ve komisyonculuk işiyle uğraşan Hacivat, kimi oyunlarda mahalle muhtarı olarak karşımıza çıkar. Hacivat, her şeye burnunu sokması ve düşündüğünü çekinmeden söylemesi nedeniyle başı sık sık belaya giren Karagöz'ün müşküllerini çözen, ona iş bulan kent kökenli eğitimli bir tiptir.

Genelde Ramazan-ı şerif aylarında oynatılması müslümanları tefekkür ettirmek (Allah-ü Teâlânın yaratma sanatını düşünmeye sevk ettirmek) için olup, Bütün alemde olup bitenlerin arkasında büyük bir yaratıcının olduğu mesajını vermek içindir. Oyun esnasında söylenen gazeller bunu ifade etmek için okunmaktadır.

Örnek Bir Gazel
Off hay hak
Nakş-i sun'un remz eder hüsnünde rü'yet perdesi
Hâce-i hükm-i ezeldendir hakikat perdesi
Sîreti sûrette mümkündür temâşa eylemek
Hâil olmaz ayn-i irfâna basiret perdesi
Her neye imân ile baksan olur iş âşikar
Kılmış istilâ cihâna hâb-i gaflet perdesi
Bu hâyal-i âlemi gözden geçirmektir hüner
Nice kâra gözleri mahv etti sûret perdesi
Şem-i aşka yandırıp tasvir-i cismindir geçen
Âdemi âmed-şüd etmekte azîmet perdesi
Hangi zılla iltica etsen fenâ bulmaz acep
Oynatan üstâdı gör kurmuş muhabbet perde si
Dergeh-i Âl-i abâda müstakim ol Kemterî
Gösterir vahdet elin kalktıkça kesret perdesi

Gazelin Açıklaması
Görünen perdedeki güzellikler Allah'ın yarattığı şekillerin sembolüdür.
Hakikat perdesi Allah'ın ezelî hükmünden başka bir şey değildir.
Dış görünüşte iç anlamı görme olanağı vardır, dış görünüş kalp gözüyle seyredenlerin gerçeği görmesine engel olmaz.
Gaflet uykusu perdesi dünyayı kaplamış fakat her neye iman ile (kalp gözü ile) baksan her şey aşikar olur.
Marifet bir hayalden başka bir şey olmayan dünyayı gözden geçirmektir.
Bu gaflet uykusu (dış görünüşe aldanma cahilliği) nice kara gözleri mahvetti.
Aşk mumuyla yanıp geçen tasvir senin vücudundur (perde arkasında yanan mumun görünür kıldığı tasvirler aslında seni temsil eder), bu perde (dünya) insanın bir süreliğine gelip geçtiğini temsil eder.
Hangi cisme sığınsan yok olmaz ki (hepsi fani, geçicidir), sen asıl bu muhabbet perdesini kurup oynatan üstadı görmeye çalış (Her şeyin arakasındaki yaratıcıyı görmeye çalış, baki olan O dur.)
Ey Kemterî (perde gazelini yazan kişinin takma adı), Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) soyunun dergâhında doğru ol, çokluk perdesi ortadan kalkınca birlik (Tevhid - tek varlık) görünür.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer