Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 8

 
 

 
 

CEVĀB VEREMEDİ

DİYĀ-ÜL KULŪB

 

 

Harputlu

İSHAK EFENDİ

 

... Baskı

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

 

Cevap Veremedi(Cevāb Veremedi) kitābı Harputlu İshāk Efendinin (Diyā-ül kulūb) kitābının tercemesidir. Īsā aleyhisselāma gönderilen ve hak kitāb olan İncīl kitābının tahrīf edilmesi ile ortaya ēıkan dört kitāb [Matta İncīli, Markos İncīli, Luka İncīli, Yuhannā İncīli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilāfları aēıklamakdadır. Kur’ān-ı kerīm ile İncīl karşılaştırılmakda, İncīlin tahrīf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ān-ı kerīmin bütün semāvī kitābların hükümlerini yürürlükden kaldırdığı īzāh edilmekdedir. Īsevīlikdeki teslīs (üē tanrı) inancının yanlış olduğu, Allahü teālānın bir olduğu, ilim ve kudret sıfātları ilmī olarak aēıklanmakdadır. Īsā aleyhisselāmın insan olduğu, Peygamber olduğu, ona tapılmıyacağı īzāh edilmekdedir. Yehūdīlik, Tevrāt ve Talmud hakkında da bilgi verilmekdedir.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

 Bu kitap 368 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001