Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 2

 
 

 
 

HAK SÖZÜN

VESĪKALARI

 

Ebül-berekāt Abdüllah Süveydī

“rahmetullahi teālā aleyh”

 

 

... Baskı

 

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

 

Hak S?zün Vesīkalar?(Hak Sözün Vesīkaları) kitābında on kısım vardır.

I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitābıdır. Ehl-i Sünnet ile şī’īlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husūsdaki Nādir Şāhın Fermānını bildirmekdedir.

II. kısım; İmām-ı Rabbānī Müceddīd-i elf-i sānī Ahmed Fārūkī Serhendinin (Redd-i Revāfıd) kitābıdır.

III. kısım; Mevlevī Osmān efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitābıdır. Bir islām düşmanının yazdığı Hüsniyye kitābına cevāb verilmekdedir.

IV. kısım; (Birleşelim-Sevişelim) kitābıdır. İslām cāhillerinin ēeşidli fikirlerine cevāb verilmekde, bilhassā, Nemāz ve Mescidler konusunda geniş aēıklamalar yapılmakdadır.

V. kısım; (Īmān ile ölmek iēin kardeşim, Ehl-i beyt ile Eshāb-ı sevmelisin) kitābıdır. Ehl-i beyt ile Eshāb-ı kirāmın birbirlerini ēok sevdiklerini aēıklamakda ve bu husūsda iftirā edenlerin sözleri gāyet ilmī olarak cevāblandırılmakdadır.

VI. kısım; İmām-ı Rabbānī hazretlerinin (Peygamberlik Nedir) kitābıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselāmın Peygamberliği, Mu’cīzenin ne olduğu aēıklanmakdadır.

VII. kısım; (İmām-ı Rabbānī hazretlerinin hāl tercemesi)dir. Bunun devāmında, Muhammed Ma’sūm-ı Fārūkī hazretlerinin (33) adet mektūbunun tercemesi vardır.

VIII. kısım; İmām-ı Gazālī hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.

IX. kısım; Bu kısımda bir din cāhiline cevāb verilmekdedir.

X. kısım; Komünistlik nedir, komünistlerde din düşmanlığı īzāh edilmekdedir.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bu kitap 400 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001