Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 3

 

 
 

HERKESE LĀZIM OLAN

ĪMĀN

 

Mevlānā Hālid-i Bağdādī

 

Terceme eden:

Kemāhlı Feyzullah Efendi

 

... Baskı

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

  Herkese Lāz?m Olan Imān(Herkese Lāzım Olan Īmān) kitābı dört kısımdan meydāna gelmişdir.

I. kısım; Mevlānā Hālid-i Bağdādī hazretlerinin (İ’tikādnāme) kitābının tercemesidir. (Hadīs-i Cibrīl) adı verilen; islāmın beş şartını ve īmānın altı şartını anlatan bir hadīs-i şerīfin aēıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddīn Yahyā Münīrinin iki mektūbu, Allahü teālā vardır, birdir, konuları vardır.

II. kısım; (Müslimānlık ve Hıristiyanlık) kitābıdır. Burada Peygamberler, kitāblar, dinler, (Yehūdīlik, hıristiyanlık ve islāmiyyet) hakkında bilgi verilmekde, Hakīkī bir müslimān olmanın şartları aēıklanmakda, müslimānlığa hayran olanların sözleri ile, (42) tane başka din mensūbu iken islāmiyyeti seēen zātların hayātları anlatılmakdadır.

III. kısım; (Kur’ān-ı Kerīm ve Bugünkü Tevrāt ve İncīller) kitābıdır. Burada, bugünkü Tevrāt ve İncīller hakkında bilgi verilmekde, Kitāb-ı Mukaddesdeki hatālar īzāh edilmekde, Kur’ān-ı Kerīmin son ve değişmiyen kitāb olduğu ilmī olarak anlatılmakdadır. Ayrıca Muhammed aleyhisselāmın mu’cīzeleri, fazīletleri, güzel ahlāk ve ādetleri anlatılmakdadır.

IV. kısım; (İslām Dīni ve Diğer Dinler) kitābıdır. Burada islām dīninin vahşet dīni olmadığı, hakīkī müslimānın cāhil olmadığı, ilkel dinler, semāvī dinler, islāmiyyetde felsefe olamıyacağı konuları aēıklanmakdadır.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bu kitap 480 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001