Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 9

 
 

 
 

İngiliz Cāsūsunun İ'tirāfları

 ve

İngilizlerin İslām Düşmanlığı

 

 

Terceme eden:

M.Sıddık GÜMÜŞ

 

 

24. Baskı

 

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

 

   ?ngiliz Cāsūsunun ?’tirāflar?Bu kitāb iki kısmdan meydāna gelmişdir:

Kitābın birinci kısmında; ingilizlerin dünyā hākimiyeti zemānında kurdukları (Müstemlekeler Nezāreti)nin bir elemānı olarak önce İstanbula gelen ve orada ēeşidli islāmi ilimleri ve līsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezāret)in tālimatı ile islām ālemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhābīlik temel inanēlaını telkin etmesi aēıklanmakdadır. İslām dünyāsını ve müslimānları nasıl parēalayabileceğinin ādetā tatbikātını yapmışdır. Sistemini kurmuşdur.

Kitābın ikinci kısmında, ingilizlerin islām memleketlerinde ve bilhassā Hindistanda yapdıkları insanlık dışı mezālim anlatılmakdadır.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

 Bu kitap 128 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001