Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 4

 

 
 

İSLĀM AHLĀKI

 

Alī bin Emrullah

Muhammed Hādimī

 

 

... Baskı

 

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

 

?slām Ahlāk?(İslām Ahlākı) kitābı üē kısımdan meydāna gelmişdir.

I. kısım; (İslām ahlākı) kısmıdır. Alī bin Emrullah ve Muhammed Hādimi hazretlerinin kitāblarından hāzırlanmışdır. Kötü ahlāk ve bundan kurtulma ēāreleri, (40) tane kötü ahlāk ve tedāvī yolları, ahlāk ilminin fāideleri, neye yaradığı, rūh nedir, rūhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adāletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır.

II. kısım; (Cennet Yolu İlmihāli)dir. Muhammed bin Kutbüddīn İznīkinin (Mızraklı İlmihāl) kitābı esās olarak hāzırlanmışdır. Īmānın altı şartı, küfre sebeb olan husūslar, islāmın beş şartı, ellidört farz, büyük günāhlar, Evlenmenin edebleri, Ölüme hāzırlık konularını anlatan bir ilmihāl kitābıdır.

III. kısım; (Ey oğul ilmihāli)dir. Osmānlı devleti ālimlerinden Süleymān bin Ceza’ hazretleri, Hanefī mezhebi ālimlerinin kitāblarını esās olarak hāzırlamışdır. İbādetler, īmān, Ana-baba hakkı, Sıla-ı rahm, Yime-iēme adābı, Hakīki müslimān nasıl olur konuları ile, ayrıca sonunda, Muhammed Ma’sūm-ı Fārūkī hazretlerinin rūhlara gıda olan onbir mektūb tercemesi vardır.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bu kitap 592 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001