Hakīkat Ltd. Şti. Yayınları No: 7

 
 

 
 

MÜJDECİ

MEKTŪBLAR TERCÜMESİ

 

Y A Z A N

Āriflerin ışığı, Velīlerin önderi, İslāmın bekēisi

ve Müslimanların Baştācı

 

İMĀM-I RABBĀNĪ

AHMED-İ FĀRŪKĪ SERHENDĪ

 

Terceme eden

MÜSTEKĪMZĀDE SÜLEYMAN SA'DEDDĪN

 

... Baskı

 

GİRİŞ - GERŻDÖN

 

Müjdeci Mektublar971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefāt etmiş olan, ikinci bin yılının müceddīdi, İmām-ı Rabbānī Ahmed Fārūkī Serhendi hazretleri, islām dīninin Kur’ān-ı kerīm ve Hadīs-i Şerīflerden sonra, üē numaralı kitābı olan (MEKTŪBĀT) kitābını yazmışdır. Üē cild ve aslı fārisī olan mektūbāt kitābında (536) mektūb vardır. İmām-ı Rabbānī hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rūhī hastalıklarının tedāvī yollarını göstermiş, islām dīnine nasıl inanılacağı, ibādetlerin ehemmiyyeti, Evliyālık, Resūlullahın güzel ahlākı, islāmiyyet, tarīkat ve hakīkatin ayrı-ayrı şeyleri olmadıkları gāyet aēık bir şekilde īzāh edilmişdir. (Müjdeci Mektūblar tercemesi) kitābı, (Mektūbāt)ın birinci cildinin tercemesidir. Başlangıēdaki mektūbları hocası Muhammed Bākī-billaha yazıldığından ve tesavvufun inceliklerinden bahsettiğinden bu tercemeye alınmamışdır.

Konu başlıklarına Żēindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bu kitap 608 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

 

HAKĪKAT KİTĀBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fātih - İSTANBUL

2001