Hakîkat Ltd. Şti. Yayınları No: 11

          

 Kitâb’üs-salât

NAMÂZ

KİTABI

 

 

Hazırlayan

Hasan Yavaş

 

 

27. Baskı

 

 

GİRİŞ - GERİDÖN

    Namâz Kitâb?

Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.

Konu başlıklarına İçindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bu kitap 192 sayfadır. Kitabı, Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

 

HAKÎKAT KİTÂBEVİ

Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262

Tel: 0212 523 45 56  Fax: 0212 525 59 79

Hazırlayan : Cavit Durgut

Fâtih - İSTANBUL

2001