ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
kucuk lugat
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

Kelime Kılavuzu

Ömer Sevinçgül tarafından kaleme alınan Küçük Lûgat isimli eser, tarafımızdan; kelimelerin eski yazılışlarına mutabık kalınarak yeni imlâ uyarlanmasına göre mâna verilmesi hasebi ile; Kelime Kılavuzu olarak isimlendirilimiştir.

Bu eserde Arabca, Farsca, Osmanlıca gibi kelimelerin orjinal yazılımına özen gösterilerilip kısa mânalar ile ifâde edilmesi; akaid, fıkh, hadis... gibi dini konularda kullanılan birçok kelimenin anlamını daha kolay kavramanıza ve kelimeleri düzgün yazmanıza yardımcı olacaktır.

Lûgatta ayrıca "kelime"lerin anlamını bildirmekle beraber, devamlı birlikte kullanıldıkları için tek kelime hâline gelen "terkip"lere de yer verilmiş ve terkiblerde tanımlanmış ayrıca, "Kelimeler"in yazılışında uzun, ince ve "ayın"lı heceler "uzatma" işaretiyle gösterilmiştir.

Terkib Nedir?
Terkip, en az iki kelimeden oluşan kelime grubudur. Günümüz dilbilgisinde buna "tamlama" denilmektedir. Kelime ikiden fazlaysa "zincirleme tamlama" denilir. "Evin kapısı" bir tamlamadır. "Evin kapısının rengi" bir zincirleme tamlamadır. Tamlama, başka bir tabirle terkip Osmanlıca'da da vardır: "Efkâr-ı ulema, ekmel-ür rüsul, esma-i sitte-i meşhure" gibi. Bunların, bugünkü dildeki tamlamalardan farkı, "tamlayan"la "tamlanan" kelimelerin yer değiştirmiş olmasıdır.

Terkip nasıl çözülür?
Önce, terkibi oluşturan kelimelerin anlamını öğrenmek için lûgate bakılır. Sonra da, sondan başa doğru gidilerek terkibin mânâsı kavranmaya çalışılır. Zincirleme terkiplerde de yine aynı yol izlenir.

Meselâ, "efkâr-ı ulema" terkibinde, biri "efkâr" ve öteki "ulema" olmak üzere iki kelime vardır. Ortadaki "ı" harfi terkip işaretidir ve kendi başına bir anlamı yoktur. Birinci kelimeden sonra gelen çizgi, okunan kelime grubunun bir "terkip" olduğunu bildirmek için konulur. "Efkâr" demek, "düşünceler" demektir. "Ulema"nın mânâsı ise, "âlimler"dir. Sondan başa gidersek, terkibin, "âlimlerin düşünceleri" demek olduğunu anlarız.

Keza, "ekmel-ür rüsul" terkibinde de iki kelime bulunmaktadır. "Ekmel" demek, "en mükemmel" demektir. "Rüsul" ün mânâsı "peygamberler"dir. Ortadaki "ür" hecesi terkip alâmetidir. Terkibi, yine sondan başa giderek çözersek, "peygamberlerin en mükemmeli" denilmek istendiğini farkederiz.

Şimdi de üç kelimeli bir terkip çözelim. Meselâ, "esma-i sitte-i meşhure" terkibinde üç kelime vardır. "Esma" kelimesinin lügatteki karşılığı "isimler"dir, "sitte" nin karşılığı "altı"dır ve "meşhure"nin, yani "meşhur"un anlamı ise "ünlü"dür. Yine sondan başa doğru gidersek, terkibin, "ünlü altı isimler" veya daha uygun bir ifadeyle "ünlü altı isim" demek olduğunu anlarız.

Kelimelerin anlamını ve terkibin nasıl çözüldüğünü bilen biri, karşısına çıkan bütün terkipleri kolayca çözebilir. Bu lûgatte yer alan "on bir bin" (11.000) kelimeyle on binlerce terkibi çözmek ve anlamak mümkündür.

Arabca da geçen İzafet Terkibi (isim tamlaması); Bir ismin kendisinden sonra gelen bir isimle, özellik ve destek kazanmasıdır. Birinci isime muzaf (tamlanan), ikincisine ise muzafun ileyh (tamlayan) denir. Lûgatta geçen kelimeler arabca derslerinde de sizlere yardımcı olacaktır.

Kişinin, kelime haznesi ne kadar geniş olursa, duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde ifâde edip, muhatabını o derece ikna etmesi güçlü olur.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer