ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
zencefil ve zencefilin faydaları

Zencefil ve Zencefilin Faydaları

İhtiva ettiği maddelere Kudret-i Sonsuz tarafından bazı hastalıklara şifa vesilesi olabilecek özellikler verilmiş olan zencefil, Zingiber officinale bitkisinin köklerinden elde edilir. Elliden fazla çeşidi olan bu bitki, tıbbî ve ekonomik değere sahip olduğundan, Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Nijerya, Fiji, Jamaika ve Sierra Leone gibi ülkeler başta olmak üzere, dünyanın pek çok tropikal bölgesinde yetiştirilir. Tedaviye vesile olan zingeron, gingerol ve shoagol gibi buharlaşmayan reçinelerin miktarı ve kimyevî özelliklerinden dolayı zencefil, İslâm, Çin ve Hint tıbbında yaygın olarak kullanılmıştır. Bu kimyevî maddelerin reçine, uçucu yağ ve şurup şeklinde de preparatları hazırlanmakta ve kullanılmaktadır.

Zencefilin hazırlanış şekline bağlı olarak, siyah ve beyaz olmak üzere iki preparatı bulunmaktadır. Siyah zencefil, bitki köklerinin kaynar suda haşlanıp güneşte kurutulmasıyla; daha kaliteli olan beyaz zencefil ise, bitki köklerinin doğrudan güneşte kurutulmasıyla elde edilmektedir.

Çin ve Hint tıbbında zencefil
Çin'de milattan 500 yıl önce bitkiler hakkında yazılan bir tıp kitabında zencefilden bahsedilmesi, bu bitkinin Çinliler tarafından asırlardan beri kullanıldığını göstermektedir. Geleneğe dayalı Çin tıbbında yaygın şekilde kullanılan zencefil, modern Çin tıbbında da yerini almıştır. Çin'de yayımlanan güncel ilâç kullanım rehberinde zencefilin tedavideki kullanım sahaları belirtilmektedir. Çinliler, zencefili mide ve karın ağrılarında, ishalde, soğuk algınlığında ve romatizmal hastalıklarda kullanmaktadırlar.

Hindistan'da zencefilin kullanılması, 2000 yıl öncesine dayanır. Özellikle güneşte kurutulmamış zencefil, soğuk algınlığı, bulantı, astım, öksürük, bağırsak kolikleri, çarpıntı, iştahsızlık, hazımsızlık ve romatizmal durumlarda tedavi maksatlı kullanılır. Bal ile tatlandırılmış zencefil çayı, Hint toplumu tarafından öksürük kesici olarak ve soğuk algınlığının tedavisinde kullanılmaktadır.

İslâm tıbbında zencefil
Eski dünyada halk ilâcı olarak aktarlar üzerinden kullanımı yaygın olan zencefilin, Avrupa ve Amerika'yla tanışması 15. yüzyıl sonralarına rastlar. Kullanımı insanlık tarihi kadar eski olan zencefili, o coğrafyada yaşayan ilk Müslümanlar da biliyordu. Asr-ı Saadet'te Hint hükümdarı tarafından gönderilen bir testi dolusu zencefilin Efendimiz (sas) tarafından Sahabe-i Kirâm'a ikram edildiği bilinmektedir. Tıbb-ı Nebevî'de zencefilin özelliklerinden sıklıkla söz edilmiştir. İbn-i Sina'nın eserlerinde zencefilin tedaviye vesile oluş özelliklerinin yanında, yaşlıların beslenmesinde de faydalı olduğu belirtilmiştir. Müslüman hekimler tarafından yazılan eserlerde, zencefilin bulantı, sindirim sistemi gazları, hazımsızlığın giderilmesinde tesirli olduğu ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği, ayrıca görme gücünün ve iktidarın artmasında tesirli olduğu anlatılmaktadır.

Bu kadar faydası tespit edilen ve asırlardır kullanılan zencefile, Kur'an'da, cennet nimetlerinden bahsedilirken "…Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler. Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir." (İnsan, 76/16-17) şeklinde atıfta bulunulmaktadır.

Günümüzde zencefil
Günümüzde zencefilin tedavi maksatlı kullanılması üzerine yapılan araştırmaların önemli bir kısmını, bulantı ve kusmayla seyreden hastalıklar oluşturmaktadır. Bunlar arasında; ameliyat sonrasında, ayrıca taşıt tutması (hareket hastalığı), gebelik ve kanserlerin ilâçla tedavisi sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusmalar sayılabilir. Zencefilin hareket hastalığında bulantıyı önleyici özelliklerinin diğer bulantı ilâçlarıyla karşılaştırıldığı bir makalede, bir gruba zencefil, bir gruba da diğer bulantı ilâçları verilmiştir. Daha sonra kişilere döner sandalye üzerinde hızlı bir şekilde dönme ve sallama hareketi uygulanmıştır. Zencefil verilen gruptakiler, ortalama 5,5 dakikalık bir tahammül gösterirken, diğer ilâçların verildiği grupta bu süre ortalama 3,5 dakika olmuştur (Mowrey ve Clayson, 1982). Literatürde, zencefilin deniz tutmalarına karşı tesirli olabileceği bildirilmiştir (Grontved, 1986). Zencefilin hareket hastalığına olan tesirleri ile ilgili olan bir araştırmada yolculuktan yarım saat ve iki saat önce olmak üzere iki ayrı tecrübede, iki saat önce alınan zencefilin daha müessir olduğu ortaya çıkmıştır (Wood, 1998).

Zencefilin hamileliğe bağlı bulantı ve kusmalara karşı faydaları da araştırılmıştır. Şiddetli bulantı ve kusması olan 30 hamileye düzenli olarak uygun dozlarda verilen zencefilin, bu rahatsızlıkları azaltıcı tesirleri olduğu (Fisher-Rasmussen, 1990), buna karşılık anne ve bebek üzerinde ciddi bir yan tesire yol açmadığı tespit edilmiştir (Portnoi, 2003).

Zencefilin ameliyat sonrası görülen bulantı ve kusmalar üzerindeki tesiri, 60 ve 120 kişilik hasta grupları üzerinde araştırılmıştır (Bone ve ark. 1990; Phillips, 1993). Her iki çalışmada da ameliyat sonrası ortaya çıkan bulantı ve kusmaların zencefil kullanımıyla önlenebildiği görülmüştür. İlâçla kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan şiddetli bulantı ve kusmanın da, zencefil kullanımıyla engellenebileceğine dair araştırmalar vardır (Pace, l987). Ayrıca zencefilin, muhtemel tesir mekanizmalarının, sindirim sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerinden oluşabileceği görüşü ortaya atılmıştır (Erst ve Pittier 2000).

Zencefilin romatizmal hastalıklar, damar sertliği, mantar hastalıkları, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar ve kanser üzerindeki tesirleri de son yıllarda araştırılmaya başlanmıştır.

Modern tıbbî araştırmalarla, Rahmeti Sonsuz tarafından zencefil içerisine yerleştirilen tedaviye vesile biyo-kimyevî özelliklerden sadece birkaçı keşfedilebilmiş durumdadır. Zencefilin, bugün için bilemediğimiz daha pek çok faydası, insanlığa hizmeti esas alan meraklı kâşifler tarafından keşfedilmeyi beklemektedir.

Kaynaklar
-Mowrey DB, Clayson DE, Motion Sickness, Ginger and Pyschopysics, Lancet, 20: 665-667, 1982
-Grontved A, Vertigoreducingeffec tofgingerroot. J Otorhinolaryngol, 48: 282-286, 1986
- Wood CD, Comparison of Efficacy of Ginger with Various Animation Sicknees Drugs. Clin Res PracDrug, 6: 129-136, 1998
- Fisher-Rasmussen W, Ginger treatment of hyperemesis gravidarum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 38: 19-24, 1990
- Portnoi G. Prospective comporative study of safety and effectiveness of ginger. Am J Obstet Gynecol 189: 1374-1377, 2003
-Bone ME, Ginger root- a new antie metic, Anaasthesia 45:669-671, 1990
- Phillips S, Ginger an antiemetic for day case surgery, Anaasthesia 48:715-717, 1993
- Pace JC, Oral ingestion of encap sulated ginger and rcport şelf çare action for the relief ofchemotherapy-associated nause and vomiting. Disserttations Abstracts Int, 47: 3297-B, 1987
- ErnstE, Pittler MH, Efficacy of ginger for nausea and vomiting. Br J Anaesth, 84:367-371, 2000
- Ali Rıza Rarabulut,Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi, Mektebe yayınları, Ankara, 1994Dr. Musa Saraçoğlu

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer