ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
namaz sûre ve duâlari
Âyet-el Kürsî
Âyet-el Kürsî
Okunuşu:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


Anlamı:
Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir.


Okunduğu Yerler:
Farz, sünnet ve nafile namazların her rekatlarında ve Farz namazların sonunda tesbihatdan önce okunur, okunmasının hikmetlerinden biri; (Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsîyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.) [Nesai, İbni Hibban, Beyheki, Taberani] hadis-i şerifidir. Âyet-el kürsî sûre değil Bakara sûresinin 255. Âyetleridir, Sûrelerin seyyidi İhlas sûresi, Âyetlerin seyyidi de Âyet-el kürsî'dir. Âyet olduğu halde kur'an-ı kerimin dörtde birine eşittir. Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Âyet-i kerimede yoktur. Çünkü bu Âyet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah-ü Teâlâ'nın İsmi geçmektedir, geceleyin inen bu Âyet-i kerime ile bütün putlar yüzüstü devrilmiştir Ayrıca Âyet-el kûrsi ve Haşr sûresinin son üç ayet-i kerimesini bilipte Âllah'dan haya edip utanıp korkmayanın aklı yoktur. Eve girişte, yatağa yatışta, evden çıkışta, birisinden bir hacetin (ihtiyacın) karşılaması isteneceği zamanlarda da okunabilir.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer