ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
hadislerde kadınlarla ilgili bölümler

Hadislerde Geçen Kadınlarla İlgili Bölümler

1- İman ve İslam'ın fazileti (Buhari, Müslim, Tirmizi)
2- Kadınların Bey'aü (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesei)
3- Kadınlara özen göstermek (Tirmizi)
4- Kadınların evlenmesi ve amelde iktisad (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
5- Kadınların itirafı (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)
6- Erkek hanımına yaklaşmamak için yemin ettiğinde 4 ay geçince boş olur (Buhari, Tirmizi)
7- karı ile koca arasında meydana gelen durumlar (Buhari, Müslim)
8- Kadınların künyeleri (Ebu Davud)
9- Peygamberimizin ismini ve künyesini koymanın caizliği (Ebu Davud)
10- Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okumak (Ebu Davud, Tirmizi)
11- Hıristiyan kadının kabı (Buhari kitabında bu başlığı kullandı)
12- Anneye iyilik (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)
13- Çocuklara ve akrabalara iyilik (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
14- Alış-verişte müsamaha (Muvatta)
15- Çocuklu (çocuğu olmuş) cariye ve şarkıa cariyenin satışının caiz olmaması (Muvatta)
16- Cariye satın almada hile yapmama (Buhari 'Muallak olarak', Tirmizi)
17- Şart ve istisna (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesei, İbni Mace)
18- Bakirelerle evlenmeye teşvik (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
19- Kardeşin (müslüman) ve başkasının nişanı üzerine nişandan nehy (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
20- Çocuk ile anasının arasını ayırmak (Tirmizi, Ebu Davud)
21- Cariye satın almada faiz (Razin)
22- Ayıplıyı geri iade etme (Muvatta)
23- Oruç kefareti (Buhari, Ebu Davud, Nesei)
24- Oruç gecesi kadınlara yaklaşmanın (cinsel ilişkinin) caizliği (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)
25- Ric'i talak (Ebu Davud, Nesai, Tirmizi)
26- Kocası vefat eden kadın (Buhari)
27- Çocukları yaşamayan kadınlar (Ebu Davud)
28- Kadının hicreti (Tirmizi)
29- Yetim ((Buhari, Müslim)
30- İki kızın mirası (Ebu Davud, Tirmizi)
31- Bakire ve dulun haddi (Müslim, Ebu Davud)
32- Sıra (Çok evlilikte kadınların sırası) (Tirmizi)
33- Kadınlara intişar (şehvetin uyanması) (Tirmizi)
34- Üryan (çıplak) kadının tavafı (Müslim, Nesai)
35- En hayırlı hazine (saklanacak şey) saliha kadındır (Ebu Davud, Tirmizi)
36- Cinsel ilişkide bulunmaksızın kadınlarla ilişki/oynaşmanın keffareti (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
37- Hanımının çocuk doğurması için Allah'a ibadet eden (Buhari)
38- Kadının ayet manası sorması (Tirmizi)
39- Zina eden kadınla evlenme (Buhari, Müslim)
40- Kadınlar arasında kura (Buhari, Müslim)
41- Nikahlama ümidi (yaşlı kadınların) kalmamış kadınların istisnası (Ebu Davud)
42- Peygamberimizden yemeğin bereketi ve örtünme hükmünün başlaması (Buhari, Müslim, Tirmizi)
43- Çocuk ile zinadan dolayı tevbe edenin kefareti (Nesai, Tirmizi)
44- Hz.Aişe'nin (zina iftirasından) beraatı (Buhari)
45- Ademoğullarından, kadın olsun erkek olsun ufak tefek kusurları (Buhari, Müslim)
46- Dünyanın ihtiyar kadınları (Tirmizi)
47- Kendi nefsine tercih etme/Başkasını kendine tercih etme (Tirmizi)
48- Kadınların bey'atı (Buhari, Müslim)
49- İddette boşama (Nesai)
50- Tahrim suresinin nazil olması (Nesai)
51- Kız çocuklarını diri diri toprağa gömme (Ebu Davud)
52- Kadınlara değnek vurulması (Buhari, Müslim)
53- Duha suresinin nazil olması (Buhari, Müslim, Tirmizi)
54- Yeryüzünün, her köle ve cariyenin amelinden haber vermesi (Tirmizi)
55- Kadının mushanndan Kur'an'ın neshi (Buhari, Tirmizi)
56- Zinakârlan, Peygamberimizin rüyasında görmesi (Buhari, Tirmizi)
57- Rüyada kadın görmek (Buhari, Tirmizi)
58- Kadının rüyası (Muvatta)
59- Kadının araştırması (Ebu Davud)
60- Kadının esir edilmesi (Buhari, Müslim)
61- Gazvede kadın öldürme (Buhari, Müslim)
62- Kadınların yaralılan tedavisi ve hastalarla ilgilenmesi (Ebu Davud, Müslim, Tirmizi)
63- Harb ehlinden (Darul harbden) hicret eden kadınlar (Buhari).
64- Eman'dan sonra kadınların öldürülmesi (Ebu Davud)
65- Kadına rızık vermek (Buhari, Ebu Davud)
66- Kadının eman vermesi (Buhari, Müslim)
67- Kadınların ganimet nasibi/payı (Nesai, Ebu Davud)
68- Kadınların (ganimette) paylaşılması (Ebu Davud)
69- Zifafa gireceği bir kadını olan adamla savaşmamak (Buhari, Müslim)
70- Kadın ve cariyeye incinin paylaştırılması (Ebu Davud)
71- Yünden veya ipekten elbiseyi kadınlar arasında paylaştırma (Buhari)
72- Kadınların şahitliği (Tirmizi) '
73- Kadınların haca (Buhari, Müslim)
74- Kadınların ihrama girmesi/Kadınların ihramı (Buhari, Ebu Davud)
75- Hayızlı ve lohusalı kadın nasıl ihrama girer (Müslim, Ebu Davud)
76-îhramlının kendisini kaşıması (Muvatta)
77- Kadının, ihramlının yanına oturması (Ebu Davud)
78-Hac'da kadınla cinsel ilişkide bulunmak (Muvatta)
79- Kadınlar için Hacc-ı Temeddü (Buhari -Muallak olarak-)
80- Hill'den kadınların Umresi (Buhari, Müslim)
81- Kadınların Kabe'yi tavafı (Buhari, Müslim)
82- (Hac'da) Hayızhnın acele etmesi (Hacan bütün görevlerini yapması, tavaf hariç) (Buhari, Müslim)
83- Erkeklerin kadınlarla beraber tavafı (Buhari)
84- Cüzzamlı kadının tavafı (Muvatta)
85- Kadınların Kabe'ye girmesi (Nesai)
86- Kadınların tavaf-ı ifazesi (Buhari, Müslim)
87- Kadınların cemreyi taşlaması (Muvatta)
88- Kadınların saçlarını kesmesi ve kısaltması (Tirmizi)
89-îhrama son vermenin zamanı (Buhari, Müslim) 90-Kurban (Ebu Davud, Muvatta)
91- Kadının hacda yakınının yerine naib (niyabet) olması (Buhari, Müslim)
92- Teşrik günlerinde kadınların tekbir getirmesi (Buhari)
93-Kadının, çocuktan haca (Müslim, Ebu Davud)
94-Hac'da kadının şart koşması (Buhari, Müslim)
95-Zina yapanların (had cezası) haddi (Buhari, Müslim)
96- Resülüllah'ın had cezası uyguladığı kadınlar (Buhari, Müs-
97- İftira atan kadının had cezası (Ebu Davud, Tirmizi)
98- Hırsızlık cezasının uygulanmasında şefaatin menedilmesi (Buhari, Müslim)
99- Had cezalarında hoşgörü (Ebu Davud, Nesai)
100- Çocuğu büyütme hakkı kimin (Ebu Davud, Tirmizi) 101-Haya (Buhari, Müslim)
102-Ahlak (Ebu Davud, Tirmizi) 103-Kadınların yönetici olması (Buhari, Tirmizi) 104- İmamın tebasından sorumluluğu (Buhari, Müslim) 105-Raşid halifeler (Buhari, Müslim)
106- Peygamberimizin Hz.Fatıma'ya mirası (Buhari, Müslim):
107- karı ile koca arasında şakalaşma (Buhari, Müslim) '
108- Kadınların perçemleri (kahkülleri) (Buhari, Müslim)
109- Hz.Ömer'in defin için Hz.Aişe'den izin istemesi (Buhari)
110- Hul (Kadın kocasına mal vererek kendini boşamasını istemesi) (Tirmizi, Ebu Davud)
111-Kadına dua edilmesi (Ebu Davud, Ahmed b.Hanbel) ccc
112- Kadının kocasını araması (Tirmizi, Ebu Davud)
113- Kadının uyurken yaptığı dua (Buhari, Müslim)
114- Kadına üzüntü ve sıkıntı duasını öğretme (Tirmizi, Ebu Davud)
115- Kadir gecesinde kadının duası (Tirmizi)
116- Kadın için teşbih ve başka şeyler (Ebu Davud, Tirmizi)
117- Kadınlara salavat getirmek (Buhari, Müslim)
118- Kadının diyeti (Nesai)
119- Ceninin diyeti (Buhari, Müslim)
120-Kadının hayvan kesmesi ve kesme aleti (Buhari)
121- Dünyayı zemmetme ve kadınlardan sakındırma (Müslim, Nesai)
122- Allah kullarına, bir kadının çocuğuna merhametinden daha merhametlidir (Buhari, Müslim)
123- Kadının hayvana merhameti (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
124- Zıhar (Yasaklanan nikah türlerinden biri) (Buhari, Müslim)
125-Kadının süs eşyalarının zekatı (Buhari, Müslim)
126- İster erkek ister kadın olsun, babası olmayanın malının zekatı (Tirmizi)
127- Kadınlar üzerine fıtır sadakası (Buhari, Müslim)
128- Ehli Beyf e sadakanın (zekatın) haram olması (Buhari, Müslim)
129- Zekat kimlere helal olur (Buhari, Müslim)
130- Kadınların elbise yamaması (Tirmizi)
131- Kadınların miskinleri sevmesi CTirmizi)
132-Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır (Buhari, Müslim)
133- Kadınların fakirliği (Buhari, Müslim)
134- Kızların süslenmesi (Ebu Davud)
135- Kadınların süslenmesi (Nesai, Ebu Davud)
136-Kadınların kına yakması (Nesai, Ebu Davud)
137- Kadınların başlarını traş etmelerinden menedilmesi (Nesai)
138- Kadın sevgisi / Kadınların sevilmesi (Nesai)
139- Kadının kokusu (Tirmizi, Nesai)
140- Kadının zinetinde durumlar (Buhari, Müslim)
141- Kadınların örtünmesi (Nesai)
142- Birşeyi kadına iade etmek (Buhari, Müslim)
143- Kadının yolculuğu (Buhari, Müslim)
144- Seferden aileye geri dönme (Buhari, Müslim)
145- Kadınm kırba/tulumun ağzından bereket beklemesi (Tirmizi)
146- Kadınların kadehi (Nesai)
147- Kadınlar arasında şiir söylemenin nehyedilmesi (Buhari Müslim)
148- Yatsı namazını kadınlar uyuyuncaya kadar tehir etmek (Buhari, Müslim)
149- Erkeğin karısı dışındakilere avretini göstermemesi (Ebu Davud, Tirmizi)
150- Namazda kadının örtüsü (Ebu Davud, Tirmizi)
151-Erkeğin arkasında kadının namazı (Buhari, Müslim)
152- Erkeğin hizasında kadın olduğu haldeki namazı (Buhari, Müslim)
153- "Allah nerede" sözüyle cariyenin imanla imtihan edilmesi (Müslim, Ebu Davud) .
154- Kadınların el çırpması (Buhari, Müslim)
155- Kadının, namaz kılanla kıble arasında bulunması (Buhari, Müslim)
156- Namazda kız çocuğunu taşıma (Buhari, Müslim)
157- Kadının çocuk için hüzünlenmesi (Buhari, Müslim)
158- Kadınlar namazdan ayrılıncaya kadar beklemek (Müslim, Ebu Davud)
159- Kadınların safları (Müslim, Ebu Davud)
160- Minber yapımında kadının durumu (Buhari, Müslim)
161- Cuma günü kadının gusletmesi (Buhari, Müslim)
162- Cuma'nın kadınlara vacib (farz) olmaması (Ebu Davud)
163- Kadının Hatib'in dilinden (Hutbesinden) Kur'an öğrenmesi (Müslim, Ebu Davud)
164- Erkeğin hanımına "Güzel yaptın" demesi (Nesai)
165- Erkeğin hanımıyla sabah namazının sünnetinden sonra konuşması (Buhari, Müslim)
166- Kadının kocasını namaza uyandırması (Ebu Davud, Nesai)
167- Kadınların namazgaha gelmeleri (Buhari, Müslim)
168- Ölen kadına namaz kılınması (Ebu Davud, Tirmizi)
169- Kadının kabrine ve gaibe namaz kılınması (Buhari, Müslim)
170- Refes (Açık-saçık/müstehcen söz söylemek) (Buhari, Müslim)
171- Nafile oruçta erkeğin hanımından yiyecek/yemek istemesi (Müslim, Ebu Davud)
172- öpme ve kadınlarla birleşme (Buhari, Müslim)
173- Arafe günü kadının oruç tutması (Muvatta)
174- Kadının iftarı (Tirmizi)
175- Kadının annesinin yerine oruç tutması (Buhari, Müslim)
176- Kadının orucu kaza etmesi (Ebu Davud, Tirmizi)
177- Ramazanda cinsel ilişki (Buhari, Müslim)
178- Kadının ölen çocuğuna ağlaması (Buhari, Müslim)
179- Musibetin yerine daha hayırlısının gelmesi (Müslim, Ebu Davud)
180- Sâra'ya sabrın ecri (Buhari, Müslim)
181- Kadının ölen çocuğuna taziye (Buhari, Müslim)
182- Kadının kocasına itaat etmesi (Buhari)
183- Kadının helali ve kocası için taziye (Muvatta)
184- Ahir zamanda kadınların çokluğu (Buhari, Müslim)
185- Zina eden kadına sadaka/zekat verilmesi (Buhari, Müslim)
186- Hanımına sadaka/zekat verme (Ebu Davud, Nesai)
187- Kadının, kocasının evinden harcaması (Buhari, Muslim)
188-Annenin yerine sadaka verme (Buhari, Ebu Davud)
189- Sıla-ı rahim ve Sıla-ı rahim'i kesme (Buhari, Müslim)
190- Kocanın karısı üzerinde cinsel ilişki ve diğer haklan (Buhari, Müslim, Tirmizi)
191- Kadının kocası üzerindeki haklan (Buhari, Müslim)
192- Kadının aklının ve dininin noksan olması (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
193- Kadınların fitne olması (Buhari, Müslim) 194-Cennet ehlinin en azı kadınlardır (Müslim)
195-Kadının kocasına kızgınlığını bilme (Buhari, Müslim)
196- Kadının çocuğunun sırlan açıklamasını yasaklaması (Buhari, Müslim)
197- Aileye selam verme (Tirmizi, Ebu Davud)
198- Kadınların insanlara konumlarına göre davranması (Ebu Davud)
199- Kadın için komşu hakkı (Buhari, Ebu Davud)
200- Kadınlarla konuşmama /küsme (Ebu Davud)
201- Kadına bakma (Buhari, Müslim) 202-Kadına benzeme (Buhari, Ebu Davud)
203- Mehir (Buhari, Müslim) '
204- Mehir belirlemeyenlerin mehri (Ebu Davud, Tirmizi)
. 205- Hayız bezlerinin aüldığı'su (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
206- Kadının, kocasının abdest suyu artığı ile gusletmesi (Ebu Davud, Nesai)
207- Kız çocuğunun bevli (Ebu Davud)
208- Kadının elbisesinin temizliği (Ebu Davud, Buhari)
209-Hayz kara (Buhari, Müslim)
210- Kadının, kocasının babasına abdest suyunu dökmesi (Buhari, Müslim)
211- Kadının kedinin yediği yerden yemesi (Ebu Davud)
212- Kadının, deride (üzümden, hurmadan) şıra yapması (Buhari, Nesai)
213- Kadının misvakı (Ebu Davud)
214- Soru sormada utanma (Ebu Davud)
215-Kadına dokunma (Buhari, Müslim)
216- Kadın için güneş tutulma namazı (Buhari, Müslim)
217- Kadının bir kişiyi misafir etmesi (Ebu Davud, Tirmizi)
218- Kadının teyemmüm ayetinin inmesine sebeb olması (Buhari, Müslim)
219- Cimadan (cinsel ilişkiden) dolayı gusül abdesti almak (Buhari, Müslim)
220- Kadının ihtilam olması (Ebu Davud, Tirmizi)
221- Kadının gusletmesi (Ebu Davud, Müslim)
222- Tüm kadınlardan bir gusül yapmak (Efendimiz tüm ka-dınlarını dolaşırdı sadece bir defa guslederdi) (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
223- Kadının kocasını guslederken örtmesi ve gusülden sonra erkeğin hanımına sarılması (Müslim, Tirmizi)
224- Hayız ve lohusanın gusletmesi (Buhari, Müslim)
225- Erkeğin kadını arkasına bindirmesi (Ebu Davud)
226- Öldükten sonra kadının gusledilmesi (yıkanması) (Buhari, Müslim)
227-Ölünün soğuk suyla yıkanması (Nesai)
228- Öldükten sonra kadının kocasını yıkaması (Buhari, İbni Mace)
229- Kadınların hamama girmesi (Ebu Davud, Tirmizi) 230-Hayızlınm hükümleri (Buhari, Tirmizi)
231- Lohusa ve istihazeliler (Buhari, Tirmizi)
232- Kadının yemek yerken besmele çekmesi (Müslim, Ebu Davud)
233- Kadının yanında kertenkelenin bulunması (Buhari, Müslim)
234- Kadının at eti yemesi (Buhari, Müslim)
235- Gzye malı deve etinden kadınlara hediye edilmesi (Mu-vatta)
236-Kadın için velime (Buhari, Müslim)
237- Kız çocuğu için akika kurbanı (Buhari, Müslim)
238- Cariyenin ilaa ve kadının tedavisi (Buhari, Müslim)
239- Cariyenin rukiyye (okuyarak tedavi etme) istemesi ve ücret alması (Buhari, Müslim)
240- Kadının boşanması (Ebu Davud, Tirmizi)
241- Cinsel ilişkiden önce üç talakla boşama (Müslim, Ebu Davud)
242- Hayızlının boşanması (Buhari, Müslim)
243- İkrah olunanın, mecnunun ve sarhoşun talakı (Tirmizi, Buhari)
244- Evlenmeden önce talak (Ebu Davud, Tirmizi)
245- Köle ve cariyenin talakı (Ebu Davud, Tirmizi)
246- Talak konusunda değişik hükümler ve talakın zemmi (Ebu Davud, Tirmizi)
247- Kadının doğurmaması (Buhari, Müslim)
248- Zıhar yapana kefaretinde yardım etmek (Ebu Davud, Tirmizi)
249- Köle ve cariyelerin isimlendirilmesi (Buhari, Müslim)
250- Cariye azad etmek ve kadınların kölelerini azad etmesi (Ebu Davud, Tirmizi)
251- Tedbir ve kitabe (1) (Ebu Davud, Tirmizi)
252- Hulu ve talakta kadının iddeti (Ebu Davud, Tirmizi) 253- Kocası ölen kadının iddeti (Buhari, Müslim)
254- Kadınların istibrası (İstibra, hayızlının bir hayız geçirmesiyle hamilenin de doğurmasıyla hayızdan kesilenin ise hamileliği belli oluncaya kadar. Bakire ve küçük kız çocuğu istibra yapmaz. (Ebu Davud, Tirmizi)
255- Nafaka ve sukne (Oturma, ikamet etme) (Müslim, Ebu Davud)
256- Kocadan başkası için üç geceden fazla yas tutmak (Buhari, Müslim)
257- Umra ve Rukba (Bir kimsenin başkasına evini vs. vererek o senindir ben ölürsem, sen ölürsen de bana geri döner demesi um-radır. Birisinin birine ev vermesi bu ev o iki kişiden sonra ölene kalmasıdır rukbe) (Muvatta)
258- Kadının, kocasının fidyesini vermesi (Ebu Davud)
259- Kadınların (savaşta esir alınan/ganimet olan) müslüman-lar arasında taksimi (Buhari, Müslim)
260- Kadınların öldürülmesinin (savaşta) yasaklanması (Buhari, Müslim)
261- Fidye için adamdan kadını hibe etmesini istemek (Müslim, Ebu Davud)
262- Gazvede kadın elde etmek (Buhari, Müslim)
263- Kızlara bakmada teyze, anne konumundadır (Buhari, Müslim)
264- Kadınla mektup gönderme (Buhari, Müslim)
265- Kafirlerle savaşmak için kadının silah edinmesi (Müslim, Ebu Davud)
266- Kadınların kadınlar üzerine gayreti (Müslim, Nesai)
267- Kadınların gıybeti (Ebu Davud, Tirmizi)
268- Bayram günü cariyelerin şarkı söylemesi (Buhari, Müslim)
269- İki kadın arasında hüküm vermek (Buhari, Müslim)
270- Kadını şeytanın belasından korumak (Buhari, Müslim)
271- Ebu Talha'nın hanımı (Buhari, Müslim)
272- Peygamberimizin (s.a.v.), Hz.Aişe'ye olan sevgisi (Buhari, Müslim)
273- Peygamberimizin (s.a.v.), Hz.Fatana'ya olan sevgisi (Tirmizi)
274- Sizler Yusuf un arkadaşlarısınız (Aziz'in hanımı ve ellerini kesen kadınlar kastedilmekte) (Buhari)
275- Hicab ayetinin vurud sebebi (2) (Buhari, Müslim)
276- Erkeğin, kadın hastayken onunla ikamet etmesi (Buhari, Tirmizi)
277- Erkeğin, kadının yerine geçmesi (Buhari, Müslim)
278- Erkeğin, kadının durumundan kaygılanması (Tirmiz)
279- Kadının rüyası (Tirmizi)  
280- Anne için istiğfar (Tirmizi)
281- Kadının çocuğuna isim verme (Tirmizi)
282- Peygamberimizin (s.a.v.) hanımlarının faziletleri (Buhari, Müslim)
283- Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin fazileti (Tirmizi, Müslim)
284- Kureyş kadınlarının fazileti (Buhari, Müslim)
285-Kadının köle azadında erkeğin durumu (Buhari, Müslim)
286-Kız çocuğunu yaşatmak (Buhari)
287-Din konularında kadınla konuşmak (Buhari, Müslim)
288- Önsel ilişkiden dolayı ecir kazanmak (Müslim, Tirmizi)
289- Kadınlar hakkında Allah'tan korkanı arşın gölgelendirmesi (Buhari, Müslim)
290- Kadınları hummaya küfretmekten nehyetmek (Müslim)
291- Mü'min kadının beladan aldığı sevap (Tirmizi)
292- Çocuğunun ölümünden dolayı kadınlara vaazda bulunma ve bunun sevabı (Buhari, Müslim)
293- Kadınların mirası (Tirmizi, Ebu Davud)
294- Kızların ve kız kardeşlerin mirası (Buhari, Ebu Davud)
295- Lanetlenmiş kadının çocuğu (Ebu Davud, Tirmizi)
296- îddetii kadının mirası (Muvatta)
297- Zevil erhamın (akrabaların) mirası (Ebu Davud, Nesai, Muvatta)
298- Diyetten kadının mirası (Ebu Davud, Tirmizi)
299- Kadının zekattan mirası (Müslim, Ebu Davud)
300- Ebeveyn'in (anne-babanın), çocukların çocuklarının ve hanımın mirası (Buhari, Ebu Davud)
301- Kadın için azad ettiği kölenin mirası (Müslim)
302- Hz.Fatıma'nın babasının mirasını istemesi (Buhari, Müslim)
303- Ailenin fitne olması (Buhari, Müslim)
304- Anneyle cinsel ilişkide bulunma (Tirmizi)
305- Kadınların fışkı ve azgınlığı (Buhari, Razin)
306- Haccac'ın İbni Zübeyr'in annesini istemesi (Müslim)
307- İnsanın annesinin karnında ruh üfleninoeye kadar toplanması, meydana gelmesi (Buhari, Müslim)
308- Anne karnında insanın cennetlik ve cehnnemlik olması (Müslim)
309- Kadının kadını dava etmesi (Buhari, Müslim)
310- Hain ve zaninin şehadetinin reddedilmesi (Ebu Davud)
311- Sihirbaz kadının öldürülmesi (Muvatta)
312- Kadının köpeğinin öldürülmesi (Buhari, Müslim)
313- Peygamberimize çatan ve küfredenin öldürülmesi (Ebu Davud, Nesai)
314- Zina eden kadın ve erkeğin öldürülmesi (Muvatta) 315-Cariyeyi öldürenin öldürülmesi (Buhari, Müslim)
316- Kadının zehirlenmiş koyun hediye etmesi (Ebu Davud)
317- Kadının engel olması, alıkoyması (Ebu Davud, Nesai)
318- Hz.İsmail (a.s.)'in annesinin hikayesi (Buhari) 319-Ashab-ı Uhdud'un hikayesi (Müslim)
320- Anneye isyan, zinayla ibtilaya yol açar (Buhari, Müslim) 321-Anne-babaya iyilik kurtuluşu sağlar (Buhari, Müslim)
322- Zina etme anında kadının Allah'tan korkması (Tirmizi)
323- Kadının hiyaneti (Buhari, Müslim)
324- Kıyamete yakın, kadınların putlara itaat etmesi (Buhari, Müslim)
325- Erkeğin, hanımına itaat etmesi (Tirmizi)
326- Cennet kadınları (Tirmizi)
327- Cennette cinsel ilişki gücü (Tirmizi)
328- Kadınların yemekleri/yiyecekleri (Ebu Davud, Buhari)
329- Zina yapan kadının aldığı para ve kölelerin kazana (Buhari, Müslim)
330- Kadınların yalan söylemesi (Buhari, Müslim)
331- Erkeğin kadına yalan söylemesi (Tirmizi, Buhari) 332-Kadınlara dair en büyük günah (Buhari, Müslim)
333- Kadınların peştamalı (Tirmizi, Nesai)
334- Kadınların başörtüsü (Ebu Davud)
335-Kadının (erkek) ayakkabısı giymesi (Ebu Davud) 336-Kadınların elbisesi (Buhari) ,.
337- Kadınlar için elbise renkleri (Ebu Davud, Buhari)
338- Kadının ipekli giymesi (Tirmizi, Nesai)
339- Kadının döşeği (Ebu Davud, Nesai)
340- Kadının buluntu maldan yemesi (Ebu Davud)
341- Lian lanetleşenlerin arasını ayırır (Ebu Davud)
342- Çocuğun ilhak edilmesi ve neseb davası (Buhari, Müslim)
343- Kız çocukların kız çocuklarıyla oynaması ve kadınların bunu bilmesi (Buhari, Müslim)
344- Hayvana lanetlemeden kadının nehyedilmesi (Müslim, Ebu Davud)
345- Kadınların lanetlenmesi (Buhari, Nesai)
346- Kadmlann, şeytanın tuzaklan olması (Razin)
347- Peygamberimiz (s.a.v.)'in hanımlarının nafakaları (Buhari, Müslim)
348- Kadınla mizah (Ebu Davud, Tirmizi)
349- Erkeğin (çok evli) sırası aranda hanımlarının birinin yanında vefatı (Buhari)
350- Kız çocuğunun babası için ağıt yakması (Buhari, Nesai)
351- Kadının ölüye ağlaması (Nesai, Buhari)
352- Kadının yıkanması ve kefenlenmesi (Ebu Davud)
353- Kadınların cenazelere tabi olmalarından nehyedilmesi (Buhari, Müslim)
354- Yabana birinin kadını defnetmesi (Buhari)
355- Ölüyü taşımak ve kadınların ölüleri ziyareti (Tirmizi, Buhari)
356- Hz.Fatıma'nın taziyeye çıkması (Ebu Davud, Nesai)
357- Kafir annenin kabrini ziyaret (Müslim, Ebu Davud)
358- Çocuğunu kaybetmiş kadına taziye (Tirmizi)
359- Yahudi kadını kabir azabım hatırlatması (Buhari, Müslim)
360- Camide kadının namaz kılması (Ebu Davud)
361- Hayızlı kadının camiye girmesinin yasaklanması (Ebu Davud)
362- Peygamberimiz (s.a.v.)'in çocukları (Razin)
363- Kadının Peygamberimiz (s.a.v.)'in terinden alması (Buhari, Müslim)
364- Erkeğin kadınlarla yürümesi (Nesai)
365- Vahyin kadının yaranda başlaması (Buhari, Müslim) 366- Kadından haber vermek (Buhari)
367- Kadının kocasına hadisle delil getirmesi (Buhari, Müslim)
368- El bakımından kadınların en uzunu (Buhari, Müslim)
369- Kadirim böğrünü almak (Razin)
370- Misafir için kadının yemek yapması (Buhari, Müslim)
371- Kız çocuğunun babasından ezayı menetmesi/gidermesi (Buhari, Müslim)
372- Kadın için hediye istemek ve kabul etmek (Müslim)
373- Kadirlin menisinin, erkeğin menisinin üzerine çıkması (Müslim)
374- Evlenmeden önce rüyada kadının (resmini) görmek (Buhari, Müslim)
375- Küçük kız çocuğunun evlenmesi/nikahı (Buhari, Müslim)
376- Dul kadmlann evlenmesi ve erkeğin kızım başkasına teklif etmesi (Buhari, Nesai)
377- Talak'tan sonra geri dönme/rucu (Ebu Davud, Nesai)
378- Ümmü Seleme'nin evlenmesi (Nesai)
379- Hz.Zeyneb'in evlenmesi (Buhari, Müslim)
380- Ümmü Habibe'nin evlenmesi (Ebu Davud, Nesai)
381- Hz.Safiyye'nin evlenmesi (Buhari, Müslim)
382- Hz.Cüveyriye'nin evlenmesi (Ebu Davud)
383- Cun'un kızının evlenmesi (Buhari, Nesai) 384-Ümmü Şerik (Nesai, Buhari)
385-Kadınların kocalarından nafaka istemesi (Müslim)
386- Kadınlarla evlenmeye teşvik (Ebu Davud, Nesai)
387- Nişan ve nişanda kadına bakmak (Nesai, Buhari) 388-Nikah edebleri (Tirmizi, Nesai)
389-Muta nikahı (Buhari, Müslim)
390- Cahiliye nikahırun çeşitleri/bölümleri (Buhari, Ebu Davud) 391-Nikah velileri ve şahitleri (Ebu Davud, Tirmizi)
392- Nikahta denklik (küfüv) (Tirmizi, Ebu Davud)
393- Kadınlardan evlenilmesi haram olanlar (Buhari, Tirmizi)»
394- Süt emme (Tirmizi, Buhari)
395- Hala ile teyzeyi ve benzerlerini cemetmenin haramlığı (Tir-mizi/EbuDavud)
396- Nikahın feshedilmesi (Ebu Davud, Bvıhari)
397- Kadınlar arasında adalet (Buhari, Müslim)
398- Azil ve çocuk emziren kadınla (cinsel ilişki) cima (Bahan, Müslim)
399-Bu konuyla alakalı ilaveler (Tirmizi, Ebu Davud) >
400- Kadının namaz nezretmesi / adaması (Müslim)
401- Kadının hac nezretmesi (Buhari, Müslim)
402- Kadırun def çalmayı nezretmesi (Ebu Davud)
403- Kadının, oğlunu kurban edeceğini adaması (Muvatta)
404- Kadın için hicret (Buhari, Müslim)
405-Kadının kadına hediye vermesi (Tirmizi)
406- Kadının, kocasından izinsiz hediye vermesinin yasaklanması (Ebu Davud, Nesai)
407- Sadece Kız çocuğunun mirasçı olması (Buhari, Müslim)
408- Erkeğin hanımlarını dolaşması (Buhari, Müslim)
409- Nikah peygamberlerin sünneüerindendir (Tirmizi)
410- Kadınları aldatma (Ebu Davud, Müslim)
411- Çocuk yatağındır (Kimin yatağında bulunduysa onundur) (Ebu Davud, Tirmizi)
412- Allah'ın nimet verdiği ve Allah'a şükreden kadınlar (Müslim)
413- Kadının müezzine icabet etmesi (Taberani, Kebir, Terğib veTerhib)
414- Kadınların namazlarını evlerinde kılmalarını teşvik ve dışarıda kılmalarından sakındırma (Ahmed b.Hanbel, îbni Hıbban)
415- Kadının kocasını namaz için uyandırması (Ebu Davud, Nesai)
416- Erkeğin kadını okutması (Ebu Davud, Nesai)
417- Zina için koşanlar (Taberani, Kebir ve Evsat)
418- Kadının kadından faydalanması (Lezbiyenlik) (Beyhaki)
419- Şarap düşkünü, fahişelerin ferçlerinden içerler (AhmeÜ b.Hanbel, îbni Hıbban)
420- Kadının insanların hediyelerini kabul etmesi (Terğib ve Terhib)
421- Kadının kocasına ve akrabalarına sadaka vermesine teşvik etmek ve bunları başkalarına takdim etmek (Buhari, Müslim)
422- Kocası izin verdiği zaman, kocasının malından sadaka vermeye kadınların teşvik edilmesi, izin vermezse teşvik edilmemesi (Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi)
423- Kadının ıslah ettiği lokmanın sevabı (Taberani, Evsafta)
424- Kadının kocası varken, ondan izin almadan oruç tutmasından sakındırma (Buhari, Müslim)
425-Kadınların dhad etmesi (Buhari, Nesai)
426- Hac farizasını yerine getirdikten sonra kadının evinde durması (Ahmed b.Hanbel)
427- Kocanın karısına bakması (Tirmizi, Hakim)
428- Mü'min kadınların azad edilmesi (îbni Mace, Ebu Davud)
429- Kadından gözü koruma (Tirmizi, Ebu Davud)
430- Yabana kadınla halvet (Taberani)
431- Zinanın çeşitleri (Buhari, Müslim)
432- Hür, dindar ve doğurgan kadınlarla evlenme (İbni Maoe, Müslim)
433- Kadınların ismini değiştirme (Tirmizi, Müslim)
434- Çocuklarından biri, ikisi ve üçü ölenler (Nesai, Müslim)
435- karı-koca arasındaki sırlatın ifşası (Ebu Davud, Müslim)
436- Saçını başkasının saçına bifştiren, iğneyle elini ve yüzünü kazıyarak boyayanlan, kaşlanm yolanlan, kaş yapanlan ve dişlerini inceltenleri sakındırma (Buhari, Müslim)
437- Kadını bir günde birden fazla yemek yemekten nehyetmek (Beyhaki)
438- Cinsel ilişkide kadının hilesi ve şarap pisliklerin/kötülüklerin anasıdır (Beyhaki, îbni Hıbban)
439- Komşunun hanımıyla zina (Buhari, Müslim)
440- Kölenin efendisini doğurması (Buhari, Müslim)
441- Kadınlara arkadan yaklaşmanın yasaklanması (îbni Mace, Nesai)
442- Kadırun hırsıza beddua etmekten menedilmesi (Ebu Davud)
443- Kadını küçük düşürücü şeylerden ve bunlarda devam etmesinden menetmek (İbni Mace, Nesai)
444- Anne-babaya kötülük yapmaktan sakındırma (Buhari)
445- Onlardan (kadınlardan) fakir düşenler (Terğib ve Terhib)
446- Kadının mahremsiz tek başına yolculuk yapmaktan sakındırma (Buhari, Müslim)
447- Kadınları bela, hastalık vb. şeylerde sabra teşvik etmek (Tirmizi)
448- Kadınları ölü için dövünmekten sakındırmak (Buhari)
449- Kadınları kabir ziyaretinden ve cenazeleri takip etmekten sakındırmak (Buhari, Tirmizi)
450- Dünya kadınları hurilerden daha efdaldir (Taberani, Kebirde rivayet etti)
451- Tarlaya gelme/kadınla cinsel ilişkide bulunma (Buhari, Müslim)
452- Saliha kadının "Karnımdakini halis olarak sana adadım" sözü (Buhari, Müslim)
453- Kadının hicreti (Tirmizi)
454- Hz.Havva'nın hamile kalması (Tirmizi)
455- Kur'an'da kadınların zikredilmesi (Tirmizi)
456- Zeyd b.Harise'nin hikayesi (Tirmizi)
457- Kadının nikahtan çekinmesi/mazereti (Tirmizi)
458- Kadınların kısımlarından nehyetti (Tirmizi)
459- Baldın açmak (Buhari) 460- Allah'ın, kadının yaptığına taaccüb etmesi (Buhari, MÜSLim) 461-Ceninin diyeti (Buharı, Müslim)
462- Kadınların vaazları (Müslim)
463- Nikah velileri ve şahitleri (Ebu Davud, Tirmizi)
464- Kadının bevletme şekli (İbni Mace)
465- Kadınların süs eşyalarının zekatlarını vermedikleri için tehdid edilmesi (Ebu Davud, Tirmizi)
466- Lohusalılann şahitliği ve ölülere ağlamaları (Nesai medb.Hanbel)
467- Cariyenin efendisini doğurması (Buhari, Müslim)
468- Kocanın karısına kızması (îbni Hıbban, Taberani Evsafta)
469- Kadının haklarını yerine getirmede, onunla iyi geçinmede erkeğin teşvik edilmesi. Kadının kocasının hakkuu yerine getirmesi, ona itaat etmesine teşvik ve onu kızdırmasından ve ona muhalefet etmekten sakındırmak (Buhari, Müslim)
470- Kadın ve aileye nafaka ve bunları zayi ermekten sakındırma (Tirmizi, Müslim)
471- Akraba ve aileye nafaka (Taberani)
472- Kızlara nafaka ve onların terbiyesi (Buhari, Müslim)
473- Kadınların ciltlerini gösteren ince elbise giymelerinden sakındırma (Ebu Davud, İbni Hıbban)
474- Kadınların altın ve ipeği terketmeye teşvik edilmeleri (Ebu Davud, Buhari)
475- Erkeğin kadına, kadının erkeğe elbisede, konuşmada ve hareket (davranış) vb. şeylerde benzemesinden sakındırma (Buhari, Ebu Davud)
476- Kedi sebebiyle kadının cehenneme girmesi (Buhari)
477- Bir adamın uşağına ve hanımına duası (Ahmed b.Hanbel, Taberani)
478- Zinakâr kadınlar (Ebu Davud, Buhari)
479- Hadleri uygulamada nazik davranmaktan sakındırma (Buhari, Müslim)
480- Kadının cehennemden kurtulması (İbni Hıbban)
481- Anne-babaya iyilik (Buhari, Müslim)

(1) Tedbir: Efendinin kölesine, ben öldükten sonra hürsün demesi. Efendi ölünce köle hürriyetine kavuşur. Kitabe ise: Efendinin kölesine bana şu kadar para getirirsen hürsün demesi. Köle şart koşulan parayı getirince hürriyetine kavuşur.
(2) Ayetlerde "vurud" kelimesi değil "nüzul" kelimesi kullanılır. Vurud kelimesi hadisler için kullanılır.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer