ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
paylaşma ahlakının boyutları

Paylaşma Ahlakının Hukuksal Ve Ahlaksal Boyutu

Paylaşmak, müslüman insanın en güzel vasıflarından biridir. O güzel insan, ekmeğini, sevgisini, acıyı ve tatlıyı, bağını ve bahçesini, yetenek ve özelliklerini kardeşiyle paylaşır.
Müslüman, alan el değil, veren el olarak nitelendirilmiştir. Paylaşmak aşktan, muhabbetten, sevgiden kaynaklanır. Paylaşmak ihtiyaçtan kaynaklanmaz. Paylaşmak alanların değil, verenlerin işidir.
Rabbimizin biz kullarına lütfettiği her türlü nimetleri, Allah'ın bizlere emanetidir. O nimetleri sadece kendisi için kullananlar, paylaşma vasfını kaybehniş kimselerdir. Böyle egoistleri, bencilleri ve menfaatçileri Rabbimiz sevmez.
Eğer bir müslüman insan: "Benim başarım ve saadetim, herkesin başarısı ve saadeti ile birleşirse işte o zaman geçerli olur." diyebiliyorsa, o insan paylaşan insan demektir.
Paylaşan insanlar, seven insanlardır. Seven insan ise, kendisinden taşan, kendi hesabını bir kenara koyan, başkalarının sevinç ve acılarını paylaşan, kendisini onlar için sorumlu sayan kimsedir.
Paylaşan insan, birden fazla hayatı yaşayan kimsedir. Birden fazla yaşadığı hayat, karşısındakinin, toplumun yaşadığı hayattır. Böyle özelliklere sahip olan insanlar için Kur'an-ı Kerim "Tek başına bir ümmet" (Nahl, 120) tabirini kullanır.
Paylaşan insanlar, Allah'ın tüm kullarını aynı şekilde seven ve sayan insanlardır. Bir insan kendi anlayışına, kendi cemaatine, grubuna mensup olanlara iyi davranıyor ve diğerlerine aynı fedakarlığı yapmıyorsa, o insan bir ölçüde menfaat ve hesap peşinde olan bir insandır.
Paylaşan insanlar gelmeyi değil, gitmeyi öne alan insanlardır. Netice olarak paylaşan insanlar, muhatabının fikir ve düşüncelerini, imkanlarını, gelir ve giderlerini, sıkıntı ve sevinçlerini, üzüntü ve ızdırabı, arabaları, develeri, at ve merkepleri, kâr ve zararları, başarı ve mağlubiyetleri paylaşan insan demektir. Bu insan tüm insanlara böyle davranırsa, nikahlı hanımına nasıl davranır? Şimdi ona bakalım.

Müslüman koca öncelikle şöyle düşünür
Allah'ın, nikah akdi ve ahdi ile bana bahşettiği hanımım hamileliği, dünyaya gelişi, çocukluğu, kızlık dönemi, evliliği, nişanı, mehri, anneliği, nafakası itibari ile Allah'ın bana bir emanetidir. O da tıpkı benim gibi bir insandır.
Nikahı kıyılarak tercihini bana yapmış olması, onu hizmetleme akdi ile nikah kıyılmamıştır. O farz görevleriyle Allah'a, nafile dünyası ile bana muhataptır.
Allahü Teala hikmeti gereği, aileyi mutlu etsin, çalışıp çabalasın ve ailenin nafakasını temin etsin, toplumu düşmandan korusun diye, erkeği vücut bakımından daha üstün yaratmıştır.
Çocukları yetiştirsin, güzel huyuyla, şefkatiyle, aileyi huzur ve sükun ile doldursun diye hissiyatta kadınlara üstünlük vermiştir. Ona anne olma imkanını vermiş ve cennet üstü bir varlık olarak anlatmıştır.
Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan ailede, kadının değişmeyen rolleri vardır. Bunlar: Hamile olmak, doğum yapmak, çocuk emzirmek ve çocukları terbiye etmektir. Bu rolleri sistematik olarak ele alırsak, İslam kadına şöyle der:
1. Sen, evinin işlerini çok güzel bir şekilde idare edeceksin,
2. Kocana ve çocuklarına huzurlu bir aile ortamı hazırlayacaksın,
3. Çocuklarını en güzel bir şekilde eğiteceksin.
Paylaşma ahlakında anne sevginin, baba ise otoritenin temsilcisidir. Baba evin reisi olup, patronu değildir. karı ile koca arasındaki ilişki bir ortaklıktır. Her ortak birbirinin iyiliği için çalışmalıdır.
Ancak, erkek ve kadının yüklendiği roller, günün şartlarına göre gözden geçirilir, ihtiyaç duyulduğunda birbirinin sahalarına girebilirler.
Demek ki, ailede sorumluluk eşit, ancak roller farklıdır.
Peygamberimiz, evin iç görevlerini Hz.Fatıma'ya, dış görevlerini İSe Hz.Alİ'ye verdi (İmam Kasani, Bedaius-Senai, 4/192; İbniAbidin, ReddülMuhtar, 7/299-300; timi Kayyim, Zadül-Mead, 5/187)
Hz.Fatıma, ev hizmetleri sebebiyle çektiği sıkıntıları babasına götürür, kendisine yardım edecek bir hizmetçi ister. Hz.Peygamber (s.a.v.), buna razı olmaz ve kendisine kolaylık temin etsin diye bir dua öğretir (33'er defa sübhanallah, elhamdülillah ve Allahü Ekber) (Seyid Sabık, Fıkhus-Sünne, 3/51).
Ev işlerini yapmak kadının görevi olmasaydı, kocanın hanımına bir hizmetçi tutması emredilirdi.
Günümüzde ev işlerini teknolojik aletlere yaptırtan ev hanımı, bu aletlerin iki üç hizmetçiye eşit olduğunu düşünmeli ve bu teknolojik hizmetleri eve alan kocasına teşekkür etmelidir.
İmam Birgivi, Tarikatı Muhammediye isimli eserinin 478. sa-hifesinde der ki: "Evinin iç hizmetlerini yapmak diyaneten kadına vaciptir." Mesela, ekmek pişirmek, bulaşık ve çamaşır yıkamak, yemek hazırlamak gibi. Bunlan ve benzerlerini yapmıyacak olursa günahkar olur, ancak hukuken zorlanamaz.
Buna rağmen, ev işlerinde haramına yardıma olan erkeğin umre sevabını alacağını Peygamberimiz haber vermiştir.
Son zamanlarda, kadınların "Ben mecbur değilim" diyerek ev içi hizmetlerine karşı verdiği direnç ne yazık ki, yüzlerce ailenin dağılmasına sebep olmuş ve bir hiç uğruna ailenin vardığı yer, mahkeme salonları olmuştur.
Halbuki ev hanımı, ev içi hizmetlerim severek ve içtenlikle yapar. Çünkü onun ruh dünyası, fıtrat güzelliği, psikolojik yapısı ev içi hizmetlerine müsait olarak yaratılmıştır. Bu dengeyi feministlerin ekmeğine yağ sürercesine bozmak, aklı başında olan bir kadının yapacağı iş değildir.

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer